Ideeënleverancier

Talenten zijn er om te ontwikkelen; ook bedrijven hebben talenten.

De IdeeënLeverancier ondersteunt het varen van een eigen koers. Niet belemmerd worden door vragen als “kan dat wel?”, “is dit de verstandigste keuze?”, “ja, maar…”

Dromen en doelstellingen kan men verwezenlijken. Onder het motto
Ja maar,... wat als nu alles lukt?

Denken in mogelijkheden.
Denken in dat wat wél kan.
Dat is onze missie.

Bewustwording, een volmaakte voorbereiding, doorzetten en de wil om te blijven ontwikkelen en progressie te boeken. Dát is waar de IdeeënLeverancier voor staat. Kortom, een stevige facilitator die op sympathieke wijze laat ervaren wat denken in "wat wél kan" voor u betekent.

Denken in "wat wél kan"

Denken in dat "wat wél kan", zorgt voor een actieve zoektocht naar oplossingen om zaken in beweging te brengen. Het draait daarbij om Passie Energie en Persistentie. De smeerolie van elke carrière, hoe wispelturig deze ook mag lijken. Want is van sterschaatser tot zelfstandig ondernemer een grote stap? Niet voor Martijn. Zijn stelregel is: Weet wat je motiveert en je kunt het bereiken! Zijn ogenschijnlijke grillige carrièrepad heeft hem juist het inzicht gegeven in de eigenzinnigheid van succes. De vraag die hij zich steevast stelt is:

Wat is het verschil, dat het verschil maakt?

Want alles kan anders, zelfs dit!

Opvallend is dat hij als IdeeënLeverancier vertrouwt op samenwerking. Hij maakt geen grote lange theoretische rapporten maar gaat pragmatisch voor u aan de slag. Wilt u toch graag vastleggen? Neem gerust pen en papier ter hand en noteer alleen wat echt nodig is. De rest is namelijk overbodige ballast, en helpt niet bij een lenige & snelle bedrijfsvoering.

Zoals gezegd: alles kan anders, zelfs dit!