Geleverde ideeën

Als ondernemer heeft Martijn de afgelopen jaren meer dan 100 succesvolle "starters" ondersteund bij het opzetten en uitbreiden van hun eigen bedrijf.

Als programmamanager van de Scouting Academy is hij medeverantwoordelijk geweest voor een cultuuromslag in opleiden. Voor 25.000 kaderleden betekent dit concreet dat zij gewaardeerd worden op wat ze kunnen en verder vraaggericht getraind worden op persoonlijke competenties.

Als Brand Engagement Manager binnen Specsavers International is hij gericht op het vergroten van engagement van de 1200 medewerkers te vergroten.

Als NLP trainer/consultant en motiverende trainer gespreksvoering heeft IdeeënLeverancier trainingen gegeven bij veel organisaties zoals KPN-consulting, Office Depot, Nederlandse Zorg Autoriteit, UWV, TNT en Brepols.

Gastspreker met ideeën

P.E.P. talk, de sleutel tot het ware succes
Over hoe intelligentie en talent aan de wieg kunnen staan van succes; de werking van de fixed en growth mindset. Iedereen kan een hefboom naar succes zijn. Samengevat alles over hoe Passie Energie en Persistentie uw organisatie kunnen beïnvloeden.

Alles kan anders, zelfs dit
Over de enorme dynamiek die het denken buiten de gebaande paden teweeg kan brengen; de durf om open te staan voor andere perspectieven.

De kunst van het motiveren
Over de intrinsieke motivatie van uw medewerker en hoe deze ten gunste van uw bedrijf aangewend kan worden. ”Want iedereen is ergens voor gemotiveerd”.

Concept op maat
In overleg met u wordt een presentatie gemaakt die naadloos aansluit op uw specifieke wensen en ideeën.

Meer weten over de mogelijkheden? Bel de IdeeënLeverancier vandaag nog voor het maken van een afspraak. Er is altijd tijd voor een kop koffie en een goed gesprek.